MOOI Project

MOOI Project

MOOI Project

De Rijksoverheid heeft in 2022 een subsidie beschikbaar gesteld voor partijen die samen met andere partijen in een consortium werken aan complete en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Gericht op toepassing in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten. Deze regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. Het bestuur van de Coöperatie Ecofactorij heeft deze regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangevraagd en gegund gekregen!

Doelstellingen Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij U.A.

Het bestuur van het Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Voor de leden een robuust en stabiel elektriciteitsnet exploiteren. Hieronder valt o.a.
  • Documentatie van het gegroeide netwerk
  • Borging continuïteit Smart Grid besturing -> Managed Grid
  • Borging wettelijke status netwerk
  • Cyber Security
 • Mogelijkheden bieden aan de leden om kosten voor elektriciteitsgebruik te minimaliseren. Dit kan o.a. door:
  • Lagere aansluitkosten dan bij een regulier netwerk
  • Uitwisseling van elektriciteit op het eigen netwerk met minimale transportkosten
  • Uitwisselen van stroom met minimale inbreng energiehandelsbedrijf
  • Opties aanbieden om gebruik te maken verdienmodellen in de markt
  • Opties aanbieden voor maximaal gebruik subsidieregelingen.
 • Kennis door ontwikkelen over elektragebruik en energietransitie. Denk hierbij aan:
  • Wet- en regelgeving voor plaatsen batterijen
  • Verduurzaming in GVO (certificaten groene stroom gebouw/processen) en HBE’s (transportbrandstof)
  • Laadvoorzieningen e-trucks en personenauto’s

Uiteindelijk mondt dit uit in een visie op de ontwikkeling van het stroomnet voor de komende 5 jaar. Voor specifieke leden geeft het de mogelijkheid om de kostprijs voor elektra te verlagen.

Betrokken onderzoekers

Binnen het project zijn de volgende partijen betrokken:

 • Managed Grid: bij eenieder op de Ecofactorij beter bekend als Tim Verbruggen. Een team van 12 bedrijven die gezamenlijk onze Smart Grid door ontwikkelt.
 • Firan: dochter van Liander. Gaat een second opinion geven op ons netwerk, de sturing en inpassing van de batterijen. Zij gaan doordenken hoe dit binnen een Liander netwerk ingevoerd kan worden. Dit is relevant voor andere vestigingen van bedrijven op Ecofactorij.
 • Scholt energy: leverancier elektra en data over verschillende energiemarkten. Gaat zorgen dat we de energiemarkten goed gaan begrijpen.
 • VDL Energy Systems: leverancier batterijen en mogelijk stuk besturing.
 • Saxion / Universiteit Twente: gaan een “digital twin” bouwen van ons netwerk en elektragebruik van geïnteresseerde aangesloten leden analyseren. Dit zal resulteren in een algemene beoordeling of we ons net optimaal inzetten naar de volgende criteria:
  • Verdiensten op de verschillende energiemarktenMaximaal gebruik opgewekte duurzame energie (zonnestroom)Robuustheid net
  • Benuttingsgraad van batterijen en het netwerk

Voor specifieke bedrijven kan dit leiden tot verbeteradvies over hun elektragebruik op basis van statistische data (geen onderzoek naar werking apparaten en processen).

Updates:

10 augustus 2023: Voorbeeldprojecten bij individuele leden
3 oktober 2023: Informatiebijeenkomsten MOOI Project
1 maart 2024: Plaatsing van batterijen komt dichterbij