De Coöperatie

De Ecofactorij is een coöperatie. Dit betekent dat alle grondeigenaren bij de aanschaf van de grond automatisch lid zijn geworden van het Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij U.A.

Op dit moment zijn er 23 bedrijven lid in de coöperatie, die is opgericht in 2002.

Het dagelijks bestuur, waarin ook de gemeente Apeldoorn met 1 bestuurslid (zonder stemrecht)zitting heeft, komt regelmatig bij elkaar.

De leden worden door het bestuur geïnformeerd over de voortgang tijdens de 2-jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met alle leden en overige bewoners van de Ecofactorij tijdens bijvoorbeeld Thema Sessies of over de voortgang van de diverse projecten.