Privaat elektriciteitsnet

Privaat elektriciteitsnet

De Coöperatie Parkmanagement Ecofactorij heeft in Nederland de unieke situatie dat het elektriciteitsnet op het bedrijventerrein Ecofactorij in eigen bezit is. Er is op dit moment één 20 MVA hoofdaansluiting bij Liander. Alles na deze aansluiting is eigendom van de Coöperatie Parkmanagement Ecofactorij U.A. 100% dochter ENEA verzorgt het transport van de stroom.

Het netwerk van De Ecofactorij is dus een privaat net, een zogeheten gesloten distributie systeem (GDS) binnen één geografisch gebied met een B-ontheffing. Met deze ontheffing van de ACM mogen wij ons eigen net beheren.

De facturatie van het netwerkgebruik loopt via Scholt Energy. De individuele bedrijven hebben daarnaast met Scholt Energy nog een overeenkomst voor de levering van elektriciteit.


In grote delen van Nederland is het verzwaren van een stroomaansluiting of teruglevering van zonnestroom gekoppeld aan een wachttijd voor bedrijven van 2 tot 4 jaar. Ons netwerk zorgt voor maximale flexibiliteit en het maximaal faciliteren van de leden in hun energievraag.

Parkmanagement hanteert voor aansluitingen van nieuwe bedrijven, of aanpassing van stroomaansluiting, de algemene door ACM bepaalde tarieven van de netwerkbedrijven. In ons geval dus de tarieven van Liander. Dit zijn nationaal gereguleerde tarieven en voorkomen dat er een ongelijk speelveld ontstaat tussen bedrijven die in het centrum van het netwerk zitten of aan de periferie.

De huidige aansluiting

Omdat Parkmanagement zelf een eigen privaat elektriciteitsnetwerk beheert, kunnen we ook zelf bepalen hoe we dit netwerk inrichten. Als dit netwerk beheerd zou zijn door een netwerkbedrijf (Liander/Enexis/Stedin) waren alle aansluitvermogens van de verschillende bedrijven bijvoorbeeld bij elkaar opgeteld. Een netwerkbedrijf moet immers garanderen dat iedere aansluiting op elk willekeurig moment altijd maximaal vermogen kan gebruiken, of terug leveren.

Op dit moment hebben we een 20 MVA aansluiting bij Liander, met een opgesteld vermogen van 65 MVA. Als we de spelregels van de netwerkbedrijven zouden volgen hadden we dus een veel grotere aansluiting moeten hebben. Dat betekent niet alleen veel meer kosten, maar ook netcongestie. Door ons vermogen door middel van slimme techniek optimaal te managen kan de Ecofactorij dus gebruik maken van een veel lagere aansluiting.

Voordelen van een privaat net op een rijtje

  • Een kleiner en efficiënter net (koper­ EN glasvezel)
  • Transportkosten in combinatie met regelbaar vermogen (sturing)
  • Onderlinge afspraken tussen de aangesloten en in het collectief
  • Alle aangeslotenen hebben dus een financiële prikkel om deel te nemen aan het collectief en dragen hierdoor automatisch bij aan duurzaamheid
  • Milieu­ en efficiency winst gaan hier hand in hand

Smart Grid

De energiemarkt kent verschillende energietarieven. Op de Ecofactorij wordt de stroomafname actief beïnvloed door een smart grid oplossing. Hierdoor zorgen we ervoor dat we niet over onze piekbelasting heen gaan en kunnen we met een relatief lager aansluiting toch voorzien in de behoefte van alle aangesloten bedrijven. Zo kunnen we bijvoorbeeld op kwartierbasis bij de individuele bedrijven op- of afschakelen met:

  • Zon-PV op de daken
  • Compressoren/pompen/blowers etc.
  • Verwarmingsprocessen
  • Laadpunten
  • Etcetera

Externe zonneparken

Op de Ecofactorij is in 2022 één extern zonnestroompark aangesloten, de komende jaren wordt er naar verwachting nog een tweetal aansluitingen gerealiseerd. Dit zou samen gaan om 33 MW aan om vormervermogen.