Over Ecofactorij

Over Ecofactorij

Duurzaam op Ecofactorij

Het bedrijventerrein De Ecofactorij wordt via de Zupthensestraat prima ontsloten op de A1 en de A50, maar ook op de stad Apeldoorn. Apeldoorn is een groene en duurzame stad en dat is ook terug te zien op De Ecofactorij. Aan de gevestigde ondernemers is bijvoorbeeld gevraagd om een deel van de kavel groen in te richten en het bouwplan zo duurzaam mogelijk te maken. Zodat een duurzaam en efficiënt bedrijventerrein is ontstaan. Het groene deel van de kavel helpt de ondernemer trouwens ook om droge voeten te houden, aangezien hier ook de waterberging is voorzien. 

Een deel van de ambities van de Gemeente Apeldoorn is vastgelegd in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld in de vorm van een minimaal percentage te realiseren groen en water op de kavel, parkeernormen en een maximum bouwhoogte. Daarnaast is de ondernemer middels een puntensysteem beloond voor maatregelen die de duurzaamheid van het gebouw hebben verhoogd. 

De Ecofactorij is een uniek bedrijventerrein met een privaat net. Bedrijven werken op dit bedrijventerrein met elkaar samen aan een duurzame toekomst. Ik ben daar enorm trots op!


Jeroen Joon, wethouder Economie, Brede Welvaart en Veiligheid

Het terrein is onderverdeeld in kavels van 15.000 tot 80.000 m2, die zijn bebouwd met 7.500 tot 40.000 m2. De laatste kavel is inmiddels verkocht (januari 2023). Er is veel aan dacht voor onder andere groen en duurzame inzetbaarheid, onder andere in nauwe samenwerking met het nabijgelegen Campus Woudhuis en het daarbij behorende landgoed. 

De afgelopen jaren hebben al veel logistieke en industriële spelers elkaar op De Ecofactorij gevonden, samen met handige services voor deze sector. Op De Ecofactorij zit bijvoorbeeld ook een datacenter, een truckwash, een vulinstallatie voor koelwagens en een brandstofpunt.