De plaatsing van Batterijen op de Ecofactorij komt dichterbij!

De plaatsing van Batterijen op de Ecofactorij komt dichterbij!

Ecofactorij heeft een uniek energieconcept. Het betreft een gesloten distributiesysteem (GDS) van elektriciteit samen met een glasvezelnet. Het netwerk is eigendom van “Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij U.A.”. In 2023 is Parkmanagement Ecofactorij samen met partners gestart met een pilotproject bij RVO: MOOI622007. Het project richt zich op de doorontwikkeling van het Smart Grid naar een AI gestuurde Smart Grid.

Doelstelling MOOI Project

De doelstelling van Parkmanagement Ecofactorij binnen het MOOI project is dat leden een robuust en stabiel elektriciteitsnet kunnen exploiteren en kosten voor elektriciteitsgebruik te minimaliseren. Hiervoor wordt kennis door ontwikkeld over elektragebruik en energietransitie.

De Batterijen

In het kader van de ontwikkeling van het smart grid heeft Parkmanagement Ecofactorij 11 batterijen aangekocht welke leden kunnen huren van de coöperatie. Het betreffen twee batterijen van 57 kWh en negen batterijen van 610 kWh welke worden geleverd door consortiumpartner VDL Energy Systems. Het systeem is conform de PGS 37-1 (de richtlijn voor veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen).

In oktober 2023 is de eerste 57 kWh batterij geleverd en opgesteld bij Sparkling Projects, Ecofactorij 18. Sinds januari draait deze batterij min of meer stabiel op de aansturing door Ecofactorij.

Planning

De batterijen worden gefaseerd uitgeleverd rond mei-juli 2024 (iedere 2 weken een exemplaar). Dit betekent dat het bestuur van het Parkmanagement de komende weken contact zal opnemen met de partijen die interesse hebben getoond in een batterij om de meest ideale plaats te bepalen en de huurovereenkomst te bespreken. Tevens kan het bestuur begeleiden bij het noodzakelijke vergunningentraject.