Remeha heeft intentie zich te vestigen op Ecofactorij II

Remeha heeft intentie zich te vestigen op Ecofactorij II

Remeha is onderdeel van BDR Thermea Group. BDR Thermea Group produceert en distribueert internationaal verwarmings- en warmwatersystemen en daaraan gerelateerde diensten. Het hoofdkantoor van BDR Thermea Group is gevestigd in Apeldoorn. Het is de bedoeling dat zowel Remeha als BDR Thermea Group verhuizen naar Ecofactorij II.

Huidige situatie

De huidige huisvesting van Remeha, gelegen aan de Marchantstraat in Apeldoorn, heeft zijn limieten bereikt en is niet langer optimaal voor de groeiende bedrijfsactiviteiten en ambities voor de toekomst. Het verouderde karakter van de gebouwen en de beperkte ruimte vormen obstakels voor verdere ontwikkeling en innovatie. Bovendien voldoet de huidige locatie niet aan de strengere duurzaamheidsnormen van Remeha, die vereist zijn voor de bedrijfsvoering.

Eerste verkenningen

Om deze redenen wil Remeha haar bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar het nog op te richten bedrijventerrein Ecofactorij II. Deze nieuwe locatie biedt Remeha niet alleen de ruimte om te groeien, maar stelt Remeha ook in staat om een state-of-the-art campus te ontwikkelen die voldoet aan de duurzaamheidsambities en bijdraagt aan de energietransitie.

In overleg met de Gemeente Apeldoorn en het bestuur van de Coöperatie Parkmanagement Ecofactorij is in de afgelopen maanden een eerste verkenning gedaan voor de mogelijke aansluiting van de beoogde nieuwbouw van Remeha op Ecofactorij II op het private elektriciteitsnet van de Ecofactorij.

Tijdens deze eerste verkenning is geconstateerd dat aansluiting op het Smart Grid een kansrijke optie is. partijen hebben de intentie om tot concrete afspraken te komen voor een langdurige samenwerking en
participatie.

Remeha campus

De nieuwe campus zal een centrum van activiteit zijn, waar Remeha niet alleen haar bedrijfsactiviteiten zal uitvoeren, maar ook educatie, onderzoek en ontwikkeling zal bevorderen. Met faciliteiten zoals een Experience Center streeft Remeha ernaar om kennis te delen en mensen te informeren over de energietransitie. Tevens wordt er op de campus een trainings- en opleidingscentrum gevestigd.

Wij gaan in het ontwerp duurzame technieken toepassen, naast aansluiting op het smartgrid willen wij voor de energieopwekking onder andere gebruiken

Remeha zal in het ontwerp duurzame technieken toepassen, naast aansluiting op de Smart Grid van de Ecofactorij wil Remeha voor de energieopwekking onder andere gebruik maken van zonnepanelen, een warmte- koude opslag in de grond en opslag van elektra door middel van batterijen.

Remeha heeft hierbij uitdrukkelijk aangegeven dat het niet alleen de intentie heeft om te profiteren van de bestaande infrastructuur, maar ook graaf actief bij wil dragen aan de verdere ontwikkeling en toekomstplannen van het elektronetwerk van de Ecofactorij. Door kennis en expertise op het gebied van duurzame innovaties in te brengen hoopt Remeha bij te dragen aan de optimalisatie van de Smart Grid. Voor Ecofactorij II zal de nieuwbouw van de campus een katalysator zijn voor toekomstige uitbreiding van Ecofactorij I.