Congestiemanagement op de Ecofactorij

Congestiemanagement op de Ecofactorij

Het land zit op slot, dat is inmiddels wel nagenoeg bekend. Een privaat distributiesysteem zoals de Ecofactorij bezit (GDS) biedt dan heel veel voordelen. Als een lid op de Ecofactorij om wat voor een reden extra capaciteit nodig heeft is dat normaal gesproken zo geregeld. Veel sneller in elk geval dan bij de grote netbeheerders, waar zelfs een eenvoudige aansluiting soms maanden op zich laat wachten. En een grootverbruikaansluitingen kan inmiddels überhaupt nauwelijks meer worden gerealiseerd, de wachttijd bedraagt op dit moment soms zelfs bijna tien jaar.

Ook de Ecofactorij heeft te maken met netcongestie

Maar ook het “Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij U.A.”, eigenaar van het netwerk, heeft inmiddels helaas te maken met netcongestie. Wat is het geval?

Bij Liander hadden we tot 2023 een hoofdaansluiting van 20 MW. Maar vorig jaar kreeg het bestuur ineens en eenzijdig van Liander te horen dat er was besloten de hoofdaansluiting te verlagen naar slechts 12,3 MW! Dat was dus wel heel even schrikken. Door onze slimme sturing van de belasting, onder andere door “peak shaving”, hebben we er altijd voor kunnen zorgen dat we nooit onze maximale piek zouden overschrijden. Dit zou namelijk in het verleden zonder meer hebben geleid tot een veel zwaardere (en dus veel duurdere) hoofdaansluiting. We gebruikten in de praktijk door deze slimme sturing slechts maximaal 12,3 MW. Door de toenemende congestie in het hele land moesten wij het overschot dus weer inleveren, ondanks het feit dat we jaarlijks onze prognose aan Liander doorgaven, en dus bekend was dat we in de toekomst meer capaciteit nodig zouden hebben.

Smart Grid

Omdat veel van deze bedrijven willen elektrificeren, maar ook gezien de geplande uitbreiding met Ecofactorij II, zet het bestuur van de coöperatie met de leden de volgende stappen.

In eerste instantie door uit te zoeken hoe we ons netwerk nog efficiënter en flexibeler kunnen inzetten. Onze smart grid hebben we fors uitgebreid. Door de inzet van nog meer intelligentie, met hieraan verbonden slimme meet- en regelsystemen en gestuurd door AI, kunnen we ervoor zorgen dat aanbod van energie nog beter kan worden afgestemd op de vraag van de verschillende leden (peak shaving).

Externe Zonneparken en batterijen

Naast het nog efficiënter en flexibeler maken van ons netwerk hebben we besloten het netwerk open te stellen voor twee grote externe zonneparken. De zonneparken worden geen eigendom van de coöperatie, maar gaan de opgewekte energie straks wel leveren aan het netwerk van de Ecofactorij.

Daarnaast heeft de Ecofactorij 11 batterijen aangeschaft voor de opslag van energie. Deze worden geplaatst bij de leden of huurders op de Ecofactorij en kunnen worden gebruikt als de
coöperatie over de piekbelasting dreigt te gaan. Ook kunnen de leden die zo’n batterij van de
coöperatie huren daarmee zelf inspelen op onbalans in de energiemarkten.

Het aansluiten van de externe zonneparken zal niet lang op zich laten wachten, alle vergunningen zijn binnen en de bouw is inmiddels gestart. Het bestuur van de coöperatie en de leden zijn daar blij mee. Het is een voorwaarde om aan de toenemende capaciteitsbehoefte van de leden en huurders te voldoen. Bijvoorbeeld voor het laden van elektrische vrachtwagens of de elektrificatie van bedrijfsprocessen.

Ecofactorij II

Nog een andere belangrijke ontwikkeling op de Ecofactorij is de uitbreiding met Ecofactorij II. Ook de gemeente Apeldoorn is dus blij met de mogelijkheden die het eigen elektriciteitsnetwerk biedt. Bedrijven die zich op Ecofactorij II willen vestigen hebben straks ook weer nieuwe grootverbruikaansluitingen nodig, op het eigen net van de Ecofactorij lijkt dit te kunnen worden gerealiseerd.

Een van de partijen die zich op de Ecofactorij II wil vestigen is Remeha. De fabrikant van cv-ketels en warmtepompen zit nu in het midden van de stad en wil graag uitbreiden. In een apart nieuwsbericht wordt hier uitvoeriger op ingegaan.