Voorbeeldprojecten MOOI gedefinieerd!

Voorbeeldprojecten MOOI gedefinieerd!

Inmiddels heeft een aantal leden geanalyseerd of er terreinen zijn die dit desbetreffende lid graag onderzocht zou willen hebben binnen het MOOI project (Energy Controll Businesspark – Ecofactorij). Onderstaand wordt ter illustratie kort omschreven dat deze leden willen onderzoeken:

Sparkling Projects

De biomassa ketel wordt vervangen door een warmwaterbuffer gecombineerd met een e-boiler, warmtepomp en batterij. De buffer is groot genoeg om de warmtepomp van het pand in principe 4 dagen te kunnen laten draaien. Ambitie is om door de inzet van de batterij en onbalansregeling van de 50.000 kWh elektra en 8 ton hout die het pand nu gebruikt (ca. €15.000 per jaar aan energiekosten) terug te brengen naar 0 euro energiekosten door alleen te verwarmen bij negatieve energieprijzen (onbalans en dagmarkt).

Ameco

Ameco gaat de koeling uitbreiden en warmtepompen toepassen. Het bedrijf wil door de inzet van een batterij en e-boiler kosten beperken en mogelijk zelfs een zwaardere e-aansluiting voorkomen. Integreren van de installaties met de Smart Grid Ecofactorij levert waarschijnlijk ook fiscale subsidies op. De eerste aanvragen zijn ingediend. Verder is er interesse in kennis van Universiteit Twente en Saxion om te zien of elektragebruik van het bedrijf teruggebracht kan worden en hoe inzet groene stroom gemaximaliseerd kan worden en daarmee CO2 footprint van het product verlaagd wordt.

Grolleman

De koel- en vriesinstallatie is de afgelopen jaren uitgebreid in capaciteit en verder regelbaar geworden. Hiermee wil Grolleman profiteren van fluctuerende elektraprijzen om de gestegen energiekosten te drukken. Ook kan er meer opbrengst van zon-pv verbruikt worden om zoveel mogelijk eigen opwek ook daadwerkelijk zelf te verbruiken op de momenten dat deze wordt opgewekt. De inzet van accu’s (batterijen) kan hier een verdere bijdrage aan leveren.

VDL Weweler

VDL Weweler gaat de productiecapaciteit uitbreiden met een derde productielijn. De productielijnen zijn volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd en verwerken staal van 1200 C. Met behulp van de OEE (overall equipment effectiveness) meten we de productiviteit van de productielijnen. Energie is een grote kostenpost. De productie draait 24/7.

Iedere productielijn heeft in de praktijk zijn eigen energieprofiel en OEE. Beiden worden sterk beïnvloed door het opstarten en afbouwen, storingen (betrouwbaarheid), gepland onderhoud, ombouwen en instellen, productmix etc.

De laatste jaren is al veel ervaring opgedaan met de zoutharderij als piekshaving voor VDL Weweler en voor de Ecofactorij als totaal.

Doel is de OEE verder verbeteren met een zo’n gunstig mogelijk energieprofiel (laagst mogelijke energiekosten).

Vragen:

  1. Op welke manier kunnen batterijen, zoutharderij en AI hieraan bijdragen?
  2. Hoe moet de besturing eruit zien om de productielijnen afzonderlijk en samen optimaal te laten draaien?