Project Water Singel

Project Water Singel

Project Water Singel

De Ecofactorij werkt in 2022 en 2023 intensief aan een project voor het beperken van hittestress, het bevorderen van de biodiversiteit en het beter benutten van de watersingel door verdere vergroening op het bedrijventerrein. Hiervoor heeft de Coöperatie Parkmanagement als een van de winnaars van de Challenge Groene Icoonprojecten van de provincie Gelderland zelfs een mooie prijs in de wacht weten te slepen! Dit heeft geresulteerd in een vergoeding van 100.000 euro om onze iconische groene droomplan waar te maken.

Wat gaan we doen?

Rondom de watersingel, en op weg hiernaar toe, worden planten en bomen toegevoegd. Dit zal een verkoelend effect hebben op de omgeving. Daarnaast onderzoekt het bedrijventerrein de mogelijkheden om in tijden van hitte water uit aanwezige buffers of restwaterstromen te gebruiken voor de groenvoorzieningen. Het toevoegen van kruiden, bomen, planten en struiken zorgt voor meer biodiversiteit. Door een verbinding te maken met het aangrenzende bos en landgoed Het Woldhuis trekt natuur bovendien van verschillende kanten naar elkaar toe.

Wandelroute

Een belangrijk onderdeel van het plan is om langs de watersingel een wandelroute met ontmoetingsplekken te realiseren. Omdat wegovergangen de wandelroute straks verbinden met naastgelegen natuurgebieden, is het project niet alleen waardevol voor medewerkers van het bedrijventerrein, maar ook voor omwonenden.

Betrokken partijen

Bij het vergroenen werkt het bedrijventerrein samen met leer-werkbedrijf Campus Woudhuis, waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn. 

Updates

20-02-2024: We hebben even moeten wachten op goed weer om te planten, maar we gaan van start!