Project Vrijliggende Fietspaden

Project Vrijliggende Fietspaden

Project Vrijliggende Fietspaden

De provincie Gelderland heeft 500.000 euro vrijgemaakt voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op De IJsseldijk en Energieweg op industrieterrein Ecofactorij in Apeldoorn. De andere helft van de benodigde 1.000.000 euro wordt betaald door de gemeente Apeldoorn. Dit moet de verkeersveiligheid op beide (doorgaande) wegen aanzienlijk verbeteren.

Op industrieterrein De Ecofactorij is op dit moment alleen op de weg Ecofactorij een apart fietspad, dat de wijken Woudhuis en De Maten met elkaar verbindt. Over de Energieweg, een zijweg van de Ecofactorij, en de IJsseldijk rijden de fietsers nu nog over dezelfde weg als het gemotoriseerde verkeer (veelal vrachtverkeer).

De gemeente Apeldoon heeft in nauw overleg met het bestuur van de Coöperatie Parkmanagement Ecofactorij U.A. subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland om een nieuw vrijliggend fietspad van 1,6 kilometer aan te leggen. Dat moet dan onderdeel worden van de fietsverbinding Apeldoorn-Zutphen van het zogenoemde Gelderse hoofdfietsnetwerk. Naast werknemers maken ook veel recreanten en scholieren gebruik van deze fietsroute.