Rabobank financiert de aanschaf van batterijen

Rabobank financiert de aanschaf van batterijen

De 25 bedrijven die zich hebben gevestigd op de Ecofactorij denken al jaren na over de energietransitie. De coöperatie bezit een eigen elektriciteits- en glasvezelnetwerk wat door middel van Smart Grid zo efficient mogelijk wordt gestuurd. Om ons netwerk nóg efficiënter te maken, maar ook flexibeler en duurzamer en gereed voor de komende jaren heeft de Ecofactorij onlangs 11 batterijen aangeschaft.

De aanschaf van de batterijen is onderdeel van het MOOI Project, waarvan de coöperatie Ecofactorij een van de consortiumpartners is. Doel van de batterijen is om het energieverbruik en de opslag van energie optimaal te managen. De eerste batterij wordt geplaatst bij Sparkling Projects, de overige batterijen worden geplaatst vanaf half mei.

Een klein privaat energienetwerk is efficiënter, de transportkosten voor energie liggen een stuk lager en dankzij de inzet van een smart grid-oplossing kunnen we de stroomafname door de 25 bedrijven actief beïnvloeden. Hierdoor zorgen we ervoor dat we niet over onze piekbelasting van 20 Mega Volt Ampère heen gaan en kunnen we met een relatief lagere aansluiting toch voorzien in de energiebehoefte op het bedrijventerrein

Voldoende uitdagingen

Ook de coöperatie Ecofactorij heeft de nodige uitdagingen. De bedrijven op de Ecofactorijen transformeren van gas naar elektra waardoor machines worden toegevoegd. De vraag naar elektriciteit neemt sowieso toe, denk alleen maar aan de komst van e-trucks en de oplaad infrastructuur die daarbij komt kijken.

Daarnaast wordt de Ecofactorij op termijn uitgebreid met Ecofactorij II, wat concreet betekent dat er nog eens 30 hectare bij komt. De bedrijven die zich daar gaan vestigen hebben uiteraard ook stroom nodig.

Zonneparken in combinatie met batterijen

Er worden op korte termijn twee grote externe zonneparken aangesloten op het netwerk van de Ecofactorij, die de opgewekte energie zullen terugleveren aan het netwerk van de Ecofactorij. Deze opgewekte stroom kan op bepaalde momenten vervolgens worden opgeslagen in de batterijen om het energieverbruik op het industrieterrein beter en efficiënter te managen. Daarom hebben we besloten om 11 batterijen (9 grote en 2 kleine) aan ons elektriciteitsnetwerk toe te voegen.

Partnership Rabobank vanuit jarenlange samenwerking

Rabobank is al ruim 20 jaar partner van de Ecofactorij. Bij het ontstaan van de coöperatie, toen het elektriciteitsnetwerk werd aangelegd, heeft de Rabobank gezorgd voor de financiering hiervan. Niet zo vreemd dus dat het bestuur de Rabobank ook heeft benaderd voor de financiering van de aanschaf van de batterijen, waarmee een bedrag van ruim drie miljoen euro is gemoeid.

Smart Grid

De focus ligt op de samenhang van het hele bedrijventerrein. Daarom is elk bedrijf via onze smart grid op het netwerk aangesloten, zodat we precies weten wanneer de afname van stroom het hoogst is en op welke momenten we over de piekbelasting gaan en bij moeten springen met de energie in de batterijen. Aan de andere kant kunnen we dankzij de batterijen ook inspelen op de onbalans in de energiemarkten. Is de stroom op het ene moment heel goedkoop, dan kopen we snel in en laden we de batterijen op. Is de stroom op een ander moment heel duur, dan verkopen we de stroom uit onze batterijen aan de energiemarkten. Zo kunnen we als coöperatie een mooi rendement behalen en daar hebben alle leden profijt van.

Als blijk van waardering voor de goede relatie en als dank voor een kennisoverdracht / inspiratiesessie ‘Smart Grid Ecofactorij’ heeft het bestuur van de coöperatie Ecofactorij onderstaande visualisatie aangeboden gekregen van de Rabobank.

Klik hier om naar het eigen nieuwsbericht van de Rabobank te gaan.