Ecofactorij stelt net open voor externe zonneparken

Ecofactorij stelt net open voor externe zonneparken

Op de Ecofactorij is er al in 2022 één zonnestroompark aangesloten, naast een groot aantal installaties op de daken van de verschillende partijen die zijn gevestigd op de Ecofactorij. Samen is dit ca. 7 MW.

De Ecofactorij had één hoofdaansluiting van 20MW. Vorig jaar werd het bestuur opgeschrikt door een eenzijdig bericht van Liander dat er vanwege de landelijke netcongestie was besloten om de hoofdaansluiting te verlagen naar 12,3MW. Door onze slimme sturing van de belasting, door inzet van onze managed grid, hebben we er altijd voor kunnen zorgen at we nooit onze maximale piek hebben overschreden. Sterker nog, we gebruikten op onze piek slechts 12,3MW. Voor Liander reden om dit te zien als onze maximale vermogen.

Uitbreiding Smart Grid

Reden tot actie dus. Allereerst door te onderzoeken hoe we ons netwerk nóg efficiënter en flexibeler kunnen inzetten. Om deze reden hebben we onze Smart Grid fors uitgebreid, in combinatie met aansturing door AI. Zo kunnen we er nog beter voor zorgen dat het aanbod van energie nog beter kan worden afgestemd op de vraag van de verschillende leden. We hebben dit kunnen combineren met het MOOI project.

Aansluiting twee externe zonneparken

Daarnaast heeft het bestuur in overleg met de leden besloten om ons netwerk open te stellen voor nog eens twee grote externe zonneparken. Deze zonneparken worden geen eigendom van de coöperatie, maar gaan de opgewekte energie straks wel leveren aan het netwerk van de Ecofactorij. In januari 2024 heeft het bestuur van de coöperatie hiervoor aansluitovereenkomsten (ATO).

Daarnaast heeft het bestuur in overleg met de leden besloten om ons netwerk open te stellen voor nog eens twee grote externe zonneparken. Deze zonneparken worden geen eigendom van de coöperatie, maar gaan de opgewekte energie straks wel leveren aan het netwerk van de Ecofactorij. In januari 2024 heeft het bestuur van de coöperatie hiervoor aansluitovereenkomsten (ATO).

De aansluiting van de zonneparken op het elektranet is een gewone commerciële activiteit. De parken betalen voor de aansluiting. Dat is zowel eenmalig voor de aansluiting, als maandelijks de vergoeding voor de transportovereenkomst.
Flexibilisering van aansluiting zit in: 

  • op secondebasis regelbaar maken van het park 
  • glasvezelnet 
  • diverse technieken om stroomkwaliteit te verbeteren 
  • AI sturing.  

De zonneparken op de daken van de bedrijven gaan losgekoppeld worden van de hoofdaansluiting. Dit om het totale zon-pakket op Ecofactorij beter aan te laten sluiten op netcongestie problematiek. 

Inmiddels zijn alle vergunningen binnen en is met de bouw van het eerste zonnepark begonnen.
Het bestuur en de leden van de coöperatie zijn hier blij mee. Sommige leden zitten te springen om extra capaciteit, bijvoorbeeld voor laadpalen voor elektrische vrachtwagens. Als je al die vrachtwagens wilt opladen zit je zo aan je max.

Ook de gemeente Apeldoorn is positief, niet in de laatste plaats vanwege de plannen voor uitbreiding van het industrieterrein met Ecofactorij II. De ondernemers die zich daar in de toekomst zullen vestigen hebben tenslotte ook een (grootverbruik)aansluiting nodig. Via Liander zit dat er voorlopig niet in.