Zonnepark Brinkenweg wekt stroom op en levert direct aan de Ecofactorij

Zonnepark Brinkenweg wekt stroom op en levert direct aan de Ecofactorij

Het zonnepark Brinkenweg levert vanaf april 2022 stroom. Alle panelen zijn geplaatst, de kikkerpoel is gegraven en de struiken zijn geplant. De stroom die lokaal wordt opgewekt, wordt direct geleverd aan bedrijventerrein de Ecofactorij.

Laten zien dat we kunnen samenwerken met de omgeving

Tijdens het ontwerpen van dit park is gezorgd dat het park past bij het landschap en is er rekening gehouden met de natuur. Ook is er ruimte voor samenwerking met inwoners en bedrijven.

“De gemeente Apeldoorn heeft als doel gesteld haar vastgoed te verduurzamen. Dit is ook in lijn met de doelen die er liggen voor de langere termijn, namelijk in 2050 volledig energieneutraal zijn en de energie lokaal opwekken. En dat is precies wat er gebeurt met zonnepark Brinkenweg. Het zonnepark is een gezamenlijk initiatief met energiecoöperatie deA en zet in op het lokaal opwekken van energie en die direct terug leveren aan bedrijventerrein Ecofactorij.

Ook de samenwerking met de inwoners van Apeldoorn komt naar voren bij dit zonnepark door een crowdfunding-actie waar iedere Apeldoorner ‘ZonDelen’ kon kopen en nu kan meedelen in de winst. Dit is een voorbeeld dat alle partijen (de gemeente, de bedrijven en de inwoners) kunnen samenwerken aan het behalen van de klimaatdoelen. “ – Wim Willems, wethouder Gemeente Apeldoorn

Werken met een slimme batterij

De zonnepanelen gaan ongeveer 2.500.000 kWh per jaar opwekken. Dat is de hoeveelheid energie voor 7.800 elektrische fietsen die de aarde (40.000 km) rond fietsen. De batterij waar de stroom wordt opgeslagen is een slim systeem. Het regelt of de energie wordt gebruikt of wordt opgeslagen totdat het nodig is.