Werkzaamheden aan De Ecofactorij

Werkzaamheden aan De Ecofactorij

Helaas zijn eind vorig jaar vanwege weersomstandigheden de werkzaamheden aan de Ecofactorij niet
doorgegaan. In opdracht van Gemeente Apeldoorn werkt Dostal Wegenbouw aan De Ecofactorij. Vanaf het kruispunt van de Zutphensestraat (N345) – inclusief aansluiting parallelweg – tot
en met BSP Apeldoorn. De asfaltdeklaag wordt verwijderd en een nieuwe deklaag aangebracht. De
detectielussen voor aansturing van de verkeerslichten worden vervangen en de aanliggende inritten
worden opnieuw aangesloten op het wegdek. Het werkvak is met een rode lijn weergegeven op onderstaande afbeelding.

Wanneer?

De werkzaamheden vinden plaats in week 29, van 17 juli tot en met 21 juli 2023. Er wordt voornamelijk in de avond en nacht gewerkt, tussen 19:00 en 6:00 uur.
Overdag is het wegvak met enige hinder bereikbaar. Het straatwerk vindt wel overdag plaats. Er wordt tijdens de afsluiting een omleidingsroute ingesteld. Dit wordt met bebording aangegeven.

Uw bereikbaarheid

Dostal Wegenbouw start overdag met de voorbereidingen op maandag 17 juli. U ondervindt hiervan geen tot minimale hinder.

In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 juli wordt de bovenste deklaag van het asfalt verwijderd. Het werkvak is dan van 19.00 tot 6.00 uur afgesloten voor het verkeer. Alleen voor de aanliggende bedrijven zijn de inritten voor bestemmingsverkeer (met hinder) toegankelijk. Verkeersregelaars zijn aanwezig. Het tankstation BSP Apeldoorn blijft geopend.
Overdag is het gefreesde werkvak met enige hinder toegankelijk voor al het (vracht)verkeer.

In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 juli wordt de nieuwe deklaag en wegmarkering
aangebracht. Het werkvak is van 19.00 tot 6.00 uur afgesloten voor ál het verkeer. Er is géén
bestemmingsverkeer mogelijk. Ook het tankstation BSP Apeldoorn is deze nacht gesloten. Voor de
afsluiting worden verkeersregelaars ingezet.

In de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 juli worden de lussen voor de verkeerslichten in het wegdek aangebracht. Het werkvak is dan van 19.00 tot 6.00 uur afgesloten van het verkeer. Alleen voor de aanliggende bedrijven is één wegdeel van het kruispunt en de weg voor bestemmingsverkeer (met
hinder) toegankelijk. Na afronding van de werkzaamheden op vrijdag 21 juli is de weg weer geheel
toegankelijk voor alle verkeer. Het tankstation BSP Apeldoorn blijft geopend.

Op vrijdag 21 juli sluiten wij de inritten aan op het nieuwe wegdek met straatwerk. Wij laten altijd de
helft van de inrit geopend zodat de bedrijven bereikbaar zijn.

Parkeerverbod

Tijdens de werkzaamheden geldt een parkeerverbod op de IJsseldijk, zie hiervoor de blauwe lijn op het kaartje hierboven.

Veiligheid

Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Dostal doet er alles aan de overlast tot een
minimum te beperken. Uiteraard wordt aan uw en onze veiligheid gedacht, daarom plaatsen wij
waarschuwingen, afzettingen en omleidingsroutes. Neemt u deze in acht, het is voor ieders veiligheid!

Contact

Voor vragen of voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u rechtstreeks persoonlijk contact opnemen met de heer Henk de Bruin, uitvoerder voor dit project namens de firma Dostal. Hij is bereikbaar op 06-10 04 89 15 of per e-mail: h.debruin@dostal.nl.
Namens Gemeente Apeldoorn is René Gotink uw contactpersoon. U kunt hem bereiken via e-mail:
r.gotink@apeldoorn.nl.