Netcongestie

Netcongestie

Het is bijna wekelijks in het nieuws, het elektriciteitsnet is in Nederland op vele plekken overbelast. Dit wordt ook wel netcongestie genoemd.

Het bestuur van het Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij is onlangs door Liander geïnformeerd dat  bij Station Woudhuis sprake is van netcongestie. Het gecontracteerde transportvermogen van Ecofactorij is technisch goed voor 17 MW, maar is (ondanks de door ons jaarlijks doorgegeven prognose) door Liander per direct beperkt tot 12,335 MW. Deze waarde is bepaald op onze maximale piek over de afgelopen jaren. Wij mogen deze 12335 kW niet overschrijden aangezien we dan de “veiligheid van het net in gevaar brengen en er schade aan het net kan ontstaan”. Hierop kan door Liander naar eigen zeggen geen uitzondering worden gemaakt. We mogen wel 20 MW (zonne)stroom terugleveren. De komst van zonneparken loopt geen gevaar en zal onze vraag (naar buiten) beperken omdat wij hierdoor meer in onze eigen vraag kunnen voorzien.

Een aantal leden heeft het bestuur inmiddels geïnformeerd over hun soms verregaande plannen, onder andere op het gebied van elektrificatie. Daarnaast is het MOOI project natuurlijk inmiddels gestart. Hoewel het gecontracteerde transportvermogen voor levering momenteel nog niet door ons wordt overschreden, kan als gevolg van toenemend verbruik bij onze aangeslotenen en leden hierin verandering ontstaan. Overschrijdingen zullen niet worden toegestaan waardoor we dus zeer goed zullen moeten kijken naar het gewenste toekomstige vermogen en hoe we dit zo goed mogelijk kunnen realiseren, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van peak shaving of andere manieren om onze pieken te controleren. 

In de komende Algemene Ledenvergadering, die vooralsnog is ingepland op 12 oktober (van 15:00 – 16:30 uur), zullen we uitgebreid ingaan op deze situatie en dit met onze leden en aangeslotenen bespreken.

Inmiddels heeft het bestuur uiteraard op basis van de verwachte vermogensbehoefte meteen een aanvraag bij Liander ingediend voor uitbreiding van het vermogen. Dit neemt echter helaas naar alle verwachting erg veel tijd in beslag. Liander spreekt over uitbreiding capaciteit in 2028.