Coöperatie Ecofactorij ontvangt MOOI subsidie

Coöperatie Ecofactorij ontvangt MOOI subsidie

De Rijksoverheid heeft in 2022 een subsidie beschikbaar gesteld voor partijen die samen met andere partijen in een consortium werken aan complete en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Gericht op toepassing in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten. Deze regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.Het bestuur van de Coöperatie Ecofactorij heeft deze regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangevraagd en gegund gekregen!

Het bestuur van het Parkmanagement Coöperatie Ecofactorij U.A. is inmiddels 2 jaar geleden begonnen met de aanvraag voor de MOOI subsidie voor de oprichting en realisatie van een Batterij BV ten behoeve van het eigen elektriciteitsnetwerk van het industrieterrein. In eerste instantie is deze subsidie afgewezen.

Inmiddels is onder leiding van de Ecofactorij in een omvangrijk consortium opnieuw een subsidieaanvraag ingediend, en ook gegund gekregen! Hiermee is een bedrag gemoeid van 1,8 mio euro. De deelnemende partijen in het consortium zijn:
* VDL Energy Systems
* Scholt
* Firan
* Universiteit Twente
* Saxion Hogeschool
* Parkmanagement Ecofactorij

Het onderzoek/project heeft een looptijd van 4 jaar. Op de aparte projectpagina vindt u een uitgebreidere beschrijving van het MOOI project. Deze pagina wordt ook regelmatig geüpdate.