Samen Verder: Themasessie Groen 31 maart

Samen Verder: Themasessie Groen 31 maart

Bij de ontwikkeling van bedrijvenpark Ecofactorij zijn destijds ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor wat betreft duurzaamheid. Dat heeft praktisch geleid tot onder andere een collectieve energievoorziening van de ondernemers (privaat net). Deze collectiviteit komt ook naar voren in het Coörporatief Parkmanagement Ecofactorij, waarin naast de ondernemers ook de Gemeente participeert. De uitgesproken ambities met betrekking tot de verduurzaming van de Ecofactorij zijn inmiddels onder begeleiding van Wytze Kuijper en Jeroen Troost van Bureau ZOOOW | building formats verder verdiept en uitgewerkt. Vervolgens wordt er op de verschillende thema’s verder toegewerkt naar uitvoering. 

Inmiddels is er een vijftal thema’s benoemd waarop concreet verder doorgepakt gaat worden:

  1. Collectief HR beleid
  2. Collectieve Energie voorziening
  3. Food & Catering
  4. Mobiliteit
  5. Groen

Themasessie Groen

In 2023 zullen er voor de leden en belanghebbenden van de Coöperatie Ecofactorij een viertal Themasessies worden georganiseerd. Op 31 maart stond het thema “Groen” op de agenda. Waarom we met dit thema zijn gestart heeft een voor de hand liggende reden: de Coöperatie Ecofactorij heeft een subsidie ontvangen voor het Groen Icoonproject! Dit betekent concreet dat er op de Ecofactorij nog dit jaar een prachtige wandelroute zal worden aangelegd (van ongeveer 3 km).

Deze “water-singel” dient als vertrekpunt en verbindend element voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het creëren van bewustzijn en maatschappelijke waarde. Aan wat ooit de bedoeling was om te realiseren op de Ecofactorij wordt nu een impuls geven met 10 concrete stappen vanuit de betrokkenheid en het gecreëerde commitment bij de bedrijven vanuit het zelf geïnitieerde programma “Samen Verder”. Een samenspel met overheid, onderwijs, arbeidsparticipatie en onderzoek maken het tot een iconisch voorbeeldproject wat als ‘acupunctuur’ gaat functioneren voor het werkelijk realiseren van een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Het bestuur en de leden van de Coöperatie Ecofactorij waren voor deze (helaas regenachtige) themasessie te gast bij Campus Woudhuis. In de eerste plaats werd er een update gegeven van de status van het Groen Icoonproject, maar daarnaast hebben de aanwezigen kunnen genieten van twee zeer interessante gastsprekers: Martine de Vaan (WEETING) en Bart Dijkman (Koninklijke Ginkel Groep).

Walk your Meeting

Martine is op een missie, voor zichzelf én voor ons: meer bewegen, meer buiten zijn en productiever werken. Wie wil dat nou niet? Ze schreef er een boek over, “Walk Your Meeting”. Dit boek leest als een pleidooi om wandelend vergaderen te legitimeren als manier van werken in organisaties. Op de Ecofactorij kan dit straks eenvoudig op de nieuwe “water-singel”. We hebben live ondervonden hoe je wandelend een werkoverleg kunt voeren!

Groen bouwen voor aardbewoners

Ook Koninklijke Ginkel Groep heeft een duidelijke missie. Bart nam ons aan de hand van prachtige praktijkvoorbeelden mee in de mogelijke groene oplossingen aan, op, om en in gebouwen. En vooral ook wat dit doet met het welzijn, gezondheid en de productiviteit van je medewerkers! Groen is daarnaast onderdeel van de oplossing voor de diverse grote vraagstukken waar we als samenleving voor staan. Denk aan het klimaat, leefbaarheid, biodiversiteit en gezondheid. Groen zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en biedt flora en fauna een geschikte habitat.

Campus Woudhuis

De themasessie werd vervolgens afgesloten met een heerlijke warme kop soep, vers bereid door Jaap Berends (Campus Woudhuis). Van de regen hebben we onder de prachtige kapschuur gelukkig geen last gehad. Campus Woudhuis, de overburen van de Ecofactorij, is een groen werk- leerbedrijf en living lab voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultiem doel is uiteraard om alle medewerkers zo veel mogelijk te laten participeren in het arbeidsproces bij échte bedrijven. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met ondernemers en andere werkgevers die inclusief werken, of dat in de toekomst van plan zijn.

Een uitgebreide fotoimpressie van de Themasessie Groen van 31 maart 2023 is te zien op https://photos.app.goo.gl/iJVeaCgUwY32DNQW7

De overige Themasessies in 2023

Zet de volgende “Samen Verder” Themasessies vast in je agenda!

16 juni, van 15:00 – 17:00 uur
Thema: Collectief HR bedrijf
Inloop is 14:30 u

29 september, van 15:00 – 17:00 uur
Thema: Mobiliteit & vitaliteit
Inloop 14:30 u

17 november, van 15:00 – 17:00 uur
Thema: Collectieve Energie voorziening
Inloop 14:30 u